EU-kommissionen investerar i nästa generations molninfrastruktur och tjänster

2 Min Läsning av 10

EU-kommissionen har nyligen godkänt att ge upp till 1,2 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 13,56 miljarder kronor, i statligt stöd till det Europeiska molnprojektet IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services. Syftet med detta projekt är att stärka EU:s närvaro inom molntjänster, ett område som för närvarande domineras av amerikanska företag som Amazon, Microsoft och Google.

De bidragande länderna, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen och Spanien, förväntas generera ytterligare 1,4 miljarder euro i privata investeringar. Totalt kommer 19 projekt och 19 europeiska företag, såsom Orange, Deutsche Telekom, SAP, Telecom Italia och Telefonica Espana, att delta i IPCEI-projektet. Det förväntas skapa cirka 1 000 nya jobb på kort sikt och ytterligare 5 000 jobb på lång sikt.

Om deltagande företag uppnår en över genomsnittlig avkastning kommer de att bli skyldiga att återbetala en del av det statliga stödet. Förväntade resultat från projektet förväntas synas vid slutet av 2027.

Detta initiativ är en del av EU:s strävan att främja digitaliseringen och stärka Europas konkurrenskraft inom molntjänster. Genom att investera i nästa generations molninfrastruktur och tjänster kan EU minska sin beroendeställning gentemot de amerikanska jättarna och samtidigt skapa nya möjligheter för europeiska företag att växa och utvecklas inom detta snabbt växande område.

Dela denna artikel