Över 33 miljoner påverkade av Viamedis och Almerys dataintrång

2 Min Läsning av 10

Viamedis och Almerys, två franska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, har drabbats av allvarliga dataintrång som har påverkat över 33 miljoner människor. Dessa intrång har resulterat i att känslig information har exponerats och kan ha hamnat i fel händer.

Enligt rapporter har intrånget hos Viamedis exponerat personlig information om över 32 miljoner människor. Denna information inkluderar namn, adresser, födelsedatum och medicinska uppgifter. Almerys, å andra sidan, har drabbats av ett intrång som har påverkat över 1 miljon människor och exponerat liknande känslig information.

Båda företagen har vidtagit åtgärder för att hantera dessa intrång och skydda de drabbade användarna. De har samarbetat med myndigheter och experter inom cybersäkerhet för att utreda händelserna och stärka sina säkerhetssystem.

Trots dessa åtgärder är det viktigt att de drabbade användarna också vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sin personliga information. Det rekommenderas att de övervakar sina bankkonton och kreditupplysningar noggrant, samt att vara försiktiga med att klicka på misstänkta länkar eller ge ut personlig information till okända källor.

Dataintrång inom hälso- och sjukvårdssektorn är särskilt oroande eftersom de kan leda till allvarliga konsekvenser för de drabbade användarna. Det är viktigt att företag inom denna sektor vidtar effektiva åtgärder för att skydda känslig information och förhindra intrång.

Viamedis och Almerys kommer att fortsätta att arbeta för att stärka sin säkerhet och skydda sina användare från framtida intrång. Det är viktigt att användarna också är medvetna om riskerna och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda sin personliga information.

Dela denna artikel