Jobb som AI förväntas ersätta år 2024 – En framtid med förändring

3 Min Läsning av 10

Artificiell intelligens (AI) har blivit en alltmer framträdande kraft inom teknikvärlden och dess påverkan på arbetsmarknaden är obestridlig. Enligt en rapport från World Economic Forum förväntas AI och automatisering påverka över 85 miljoner jobb globalt fram till år 2025. Men vilka jobb kommer att vara mest utsatta för denna förändring? I denna artikel kommer vi att utforska några av de yrken som AI förväntas ersätta år 2024.

1. Kundtjänstrepresentant

Med framsteg inom naturlig språkbearbetning och chatbot-teknik kan AI nu hantera en stor del av kundtjänstuppgifter. AI-baserade chatbots kan svara på vanliga frågor, lösa problem och ge support dygnet runt. Enligt en undersökning av Gartner förväntas 69% av kundinteraktionerna år 2024 att hanteras helt av AI.

2. Kassapersonal

Med framväxten av självbetjäningskassor och mobila betalningsplattformar minskar behovet av traditionella kassapersonal. AI-baserade system kan hantera betalningar, övervaka lager och till och med förutsäga kunders köpbeteende. Enligt en rapport från Research and Markets förväntas självbetjäningskassor vara den dominerande formen av betalning år 2024.

3. Lagerarbetare

AI och robotteknik har redan börjat revolutionera lagerhantering. Autonoma robotar kan plocka och packa varor mycket snabbare och mer effektivt än mänskliga arbetare. Enligt en studie från International Federation of Robotics förväntas antalet industrirobotar öka med 15% per år fram till år 2024.

4. Transportförare

Med framsteg inom självkörande fordonsteknik blir transportförare alltmer hotade. Autonoma fordon kan köra längre sträckor utan trötthet eller mänskliga fel. Enligt en rapport från Boston Consulting Group kan självkörande fordon utgöra upp till 25% av den globala bilflottan år 2030.

5. Datainmatning

Med AI-teknik som optisk teckenigenkänning (OCR) kan datorer nu läsa och tolka text snabbare och mer exakt än människor. Detta innebär att yrken som datainmatning och texttolkning blir alltmer automatiserade. Enligt en rapport från McKinsey kan upp till 30% av arbetsuppgifter inom företagsadministration automatiseras år 2024.

Det är viktigt att notera att även om vissa jobb förväntas ersättas av AI, kommer det också att skapas nya jobb inom teknik och AI-utveckling. Enligt World Economic Forum förväntas AI skapa 12 miljoner nya jobb fram till år 2025. Det är också viktigt att människor utvecklar färdigheter som är svåra att ersätta av AI, som kreativitet, problemlösning och mellanmänsklig kommunikation.

Källa: World Economic Forum

Sammanfattningsvis kommer AI att fortsätta att påverka arbetsmarknaden och vissa jobb förväntas ersättas av automatisering och robotteknik. Genom att förstå dessa förändringar kan vi bättre förbereda oss för framtiden och anpassa våra färdigheter för att möta de nya kraven på arbetsmarknaden.

Dela denna artikel